Breeam

Ontwikkelings Maatschappij Spuimarkt CV – een samenwerking tussen Multi Vastgoed en AM Real Estate Development (OMS) en eigenaar van de winkels van de Nieuwe Haagse Passage, A.S.R. Real Estate, richten zich op het creëren van een duurzame stedelijke structuur van de binnenstad van Den Haag. Uitgangspunt bij de ontwikkeling en realisatie van de Nieuwe Haagse Passage is de internationale BREEAM standaard. Om de duurzaamheidsdoelstellingen van dit plan te waarborgen heeft OMS het commitment uitgesproken om een BREEAM Good certificaat voor het winkelgedeelte van de Nieuwe Haagse Passage te behalen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een ontwerpcertificaat BREEAM-NL Nieuwbouw Good. Partijen ontvingen op 26 oktober 2011 dit certificaat uit hande van de Dutch Green Building Council. De Nieuwe Haagse Passage was hiermee het eerste project in Den Haag met dit duurzaamheidskeurmerk dat bovendien ook wordt gerealiseerd.
BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0 certificaat
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) is internationaal en zeker in Europa het meest gerespecteerde en bekende duurzaam bouwen label. De Nederlandse versie van dit label (BREEAM-NL) is in oktober 2009 gelanceerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC borgt de onafhankelijkheid, kwaliteit en objectiviteit van het keurmerk. BREEAM-NL Nieuwbouw is een zeer complete beoordelingsmethode om de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken en grootschalige renovaties te bepalen. BREEAM-NL is een zeer ambitieus keurmerk aangezien de minimale score “Pass” al ruim ligt boven de wettelijke eisen van het Bouwbesluit.
De belangrijke innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw
1. Een energie-efficiënt gebouw door middel van:
· Energiezuinige verlichting in algemene ruimtes
· Energiezuinige buitenverlichting
Koeling en ruimteverwarming door middel van warmtepompen
· Goed toezicht op efficiënt inregelen van installaties om onnodig energiegebruikte voorkomen
2. Waterbesparing en beheersing door middel van:
· Waterbesparende toiletten
· Lekdetectie in individuele winkelunits ter voorkoming van grote lekkages
3. Uitgebreide water- en energiebemetering door het gehele gebouw
o.a.subbemetering van de liften, roltrappen en warmtepompen
4. Gezondheid en welzijn door middel van:
· Toepassing van hoogfrequente verlichting in kantoorruimtes
· Voldoende flexibiliteit in het ontwerp voor toekomstige wijzigingen in de indeling en eisen van gebruikers
5. Ecologische maatregelen in en aan het gebouw, te weten:
· Kraamkasten en neststenen voor vleermuizen
· Neststenen voor gierzwaluwen
6. Bereikbaarheid te weten:
· Prima bereikbaarheid middels openbaar vervoer
· Vervoersinformatiepunt ter bevordering van het openbaar vervoer
7. Materiaalgebruik
· Relatief weinig constructiematerialen in verhouding tot de gebouwoppervlakte
· FSC hout
· Zoveel mogelijk materialen met een onderbouwde herkomst
8. Duurzaam bouwproces door middel van:
· Lage milieu-impact bouwplaats
· FSC gecertificeerd bekistingsmateriaal
· Informatievoorziening voor stakeholders

Kosten –Baten

In de bestekken zijn de toegepaste onderwerpen voor Breeam Good al opgenomen en waren dus onderdeel van de contractvorming van de bouwkundig aannemer en de installateurs. De kosten hiervan zijn verweven in de begrotingen en aanbiedingen van deze partijen en daardoor niet duidelijk inzichtelijk. Ook het feit dat de bestekken voor het commercieele deel van ASR ( de winkels ) en het hotelgedeelte van Accor geen afzonderlijke bestekken zijn en met een onderliggende totaal begroting in een offerte zijn aangeboden maakt een opstelling hiervoor helaas onmogelijk.
Wel is de wijziging van de koeling, centrale drykoelers, naar individuele warmtepompen per huurder inzichtelijk. Deze wijziging hebben we kosten neutral kunnen uitvoeren en de exploitatiekosten hiervan zijn voor de huurder aantrekkelijker

Proces

De BREEAM expert heeft gedurende het ontwerp – en bouwvoorbereidingsproces een belangrijke rol gespeeld voor het waarborgen en informeren van, en het sturen op de vastgestelde duurzaamheidsambities richting het ontwerp- en bouwteam. Belangrijk onderdeel van het proces zal een evaluatie met het ontwerp- en bouwteam zijn om te weten te komen wat de leermomenten zijn voor een volgend bouwproject.
Zeker in de situatie van de Nieuwe Haagse Passage waar gebleken is dat een retail proces zeer uitdagend te noemen is t.o.v.een standard Breeam kantoor traject. In de Nieuwe Haagse Passage hebben we te maken met de casco eigenaar en 21 huurders met hun eigen wensen en concernregels. Bovendien heeft iedere huurder meerdere aannemers voor de inbouw en inrichting van het winkelconcept waarbij de coordinatie en de Breeam eisen de nodige aandacht vragen.
Bij volgende projecten is het raadzaam om de Breeam onderwerpen door de opdrachtgever duidelijker vooraf bij de huuronderhandelingen met de retailers al onderwerp van het contractbesprekingen uit te laten maken en deze in de letter of intent al vast te leggen met de financiele verplichtingen en nadrukkelijker te omschrijven in de Richtlijnen Inbouw/Afbouw ( RIA)

www.dgbc.nl

Conform de BREEAM eisen onderstaande gegevens over project Nieuwe Haagse Passage.
Wat is het verwachte energiegebruik in kWh/m² BVO in project Nieuwe Haagse Passage?
– Het te verwachte energieverbruik is 65 W/m²
Wat is het verwachte verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO in Nieuwe Haagse Passage?
– Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen dus het gevraagde verbruik is n.v.t.
Wat is het verwachte waterverbruik in m³/persoon/jaar?
Voor de berekening van het verwachte waterverbruik per persoon per jaar is uitgegaan van het volgende:
290 mensen x 20 L = 5800 Liter
5800 L : 1000 = 5,8 m³
5,8 m³ x 350 dagen = 2030 m³
2030 m³ : 290 mensen = 7 m³ per persoon per jaar
Wat is het verwachte percentage van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water in Nieuwe Haagse Passage?
– Het hemelwater of grijs water wordt niet gebruikt dus de vraag naar het verwachte percentage is n.v.t.

Gegevens project Nieuwe Haagse Passage:

– Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580): 11.241 m2 BVO
– Totaal terrein oppervlak van locatie in hectare: 3.500 m2
– Bruto vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580): 342 m2 BVO horeca, 9.422 m2 BVO retail
– Verkeersruimten in m² (NEN 2580): 250 m2 BVO
– Opslagruimten en technische ruimten in m² (NEN 2580): 678 m2 BVO
– 549 m2 BVO van het gebouw is bedoeld voor gebruik door lokale gemeenschap (de passage)
– De toegepaste Breeam-NL credits: Man 1, 2, 3, 4, 9, 10 , 13/ HEA 4, 6, 16 / ENE 1, 2, 4, 8, 9 / TRA 1, 2, 4, 5, 7 / WAT 1, 2, 3, 6 / MAT 1, 7 / WST 1, 6 / LE 1, LE 3, LE 4, LE 6 / POL 4, 5, 7

0
YOUR CART
  • No products in the cart.